הורידו את ספר מערות ארץ ישראל מאתר amazon:
דף הבית >> מערות בישראל >> שומרון >> הבור הסיני

הבור הסיני

נ.צ. 651799 / 225252   גובה: 813

הבור הסיני הוא פיר טבעי שנוצר על ידי המסה קארסטית. המערה מלאה בנטיפים ומגיעה לעומק של כ-70 מטר. בבור ישנם סולמות שהציבו חברי המחלקה לחקר מערות (מלח"ם) לפני שנים רבות לאורך כל הדרך והוא נגיש יחסית.

החלק הראשון מצריך ירידה ביתדות ברזל, לאחר מכן סולם חבלים ואז שני סולמות ברזל המגיעים עד לתחתית המערה. אין צורך בחבלים. המערה מצויינת למי שרוצה להכיר מערות אנכיות ואינו מיומן בשיטת החבל הבודד (SRT).
מיקום הבור הסיני
איך מגיעים?
באזור התעשייה של עפרה יורדים ימינה וחוצים כרם. בסופו שער ברזל ושביל מסודר. אחרי מס' מאות מטרים שלט שמאלה לבור הסיני. ממשיכים בנקב ומגיעים. הוא מוסתר.
הנחיות נוספות
  • ​מומלץ להיכנס ללא תיק. פנס חובה!