top of page

הבור הסיני

נ.צ. 651799 / 225252 גובה: 813

הבור הסיני הוא פיר טבעי שנוצר על ידי המסה קארסטית. המערה מלאה בנטיפים ומגיעה לעומק של כ-70 מטר. בבור ישנם סולמות שהציבו חברי המחלקה לחקר מערות (מלח"ם) לפני שנים רבות לאורך כל הדרך והוא נגיש יחסית.

החלק הראשון מצריך ירידה ביתדות ברזל, לאחר מכן סולם חבלים ואז שני סולמות ברזל המגיעים עד לתחתית המערה. אין צורך בחבלים. המערה מצויינת למי שרוצה להכיר מערות אנכיות ואינו מיומן בשיטת החבל הבודד (SRT).


איך מגיעים?

באזור התעשייה של עפרה יורדים ימינה וחוצים כרם. בסופו שער ברזל ושביל מסודר. אחרי מס' מאות מטרים שלט שמאלה לבור הסיני. ממשיכים בנקב ומגיעים. הוא מוסתר.


הנחיות נוספות

  • מומלץ להיכנס ללא תיק. פנס חובה!

38 צפיות0 תגובות

פוסטים קשורים

Comments


bottom of page