הורידו את ספר מערות ארץ ישראל מאתר amazon:
עמוד זה ניתן לצפייה רק לבעלי סיסמה.
הכנס סיסמה:  

נתוני מערה זו מיועדים רק למערנים בעלי דרגה 1